Föreningen Gunnsjöbadet
Start av meny hem aktuellt medlemskap historia foton kontakt Slut på meny


Vid badstegen finns normalt en termometer. På denna sida kan avlästa värden registreras och gamla överskådas. Det senast uppmätta värdet visas på huvudsidan.

Hjälp gärna till genom att läsa av termometern vid badstegen och senare mata in värdet i rutan nedan. Fälten temperatur och tidpunkt (för mätning) är obligatoriska, medan namn och kommentar är helt valfria.

Nytt mätvärde:

temperatur* 
tidpunkt* 
namn 
eventuell kommentar

gradtal namn tidpunkt kommentar
 12o  Anders johansson  2020-05-21 12:45  


Sidansvarig
Senast ändrad 2011-01-15
abborre